بورس۲۴
1402/11/07
17:32
سهامداران "کحافظ" در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کاشی حافظ در مدت ۱۰ ماهه منتهی به دی سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کاشی حافظ در مدت ۱۰ ماهه منتهی به دی سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد که از این مبلغ ۱۵۱ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱۰ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد رشد داشته است.

کحافظکحافظ
انتهای خبر

0
0