بورس۲۴
1402/06/05
10:39
فروش مرداد ماه "فماک" در یک نگاه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۵ ماهه منتهی به مرداد سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۹۷ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

فروش مرداد ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۵ ماهه منتهی به مرداد سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۹۷ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.


فماک در مرداد ماه ۲۱ میلیارد تومان فروش داشت.


گفتنی است فروش این شرکت در ۵ ماهه نسبت به سال گذشته ۱۳۱ درصد رشد داشت.

فماک
انتهای خبر

0
0