بتاسهم
1401/01/30
17:35
#شوینده در 3 ماهه به سود 228 ریالی رسیده است باید سهم را در گزارش 12ماهه دید

#شوینده در ۳ ماهه به سود ۲۲۸ ریالی رسیده است باید سهم را در گزارش ۱۲ماهه دید


انتهای خبر

0
0