بورس۲۴
1400/10/29
14:36
تحقق سود ۹۳۸۵ ریالی «شپدیس»در ۳ ماهه آذر

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت پتروشیمی پردیس صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت پتروشیمی پردیس در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۹۳۸۵ ریال شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۹۵ درصدی داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۵۶۳۱میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۵۶۵۹ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۷۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در نهایت مجموع سود خالص شرکت ۵۶۳۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه گذشته ۹۵ درصد جهش را شاهد بوده افزون بر این شرکت ۵۴۱۶ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۸۸ درصدی را نشان می دهد. . گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۵۹.۶درصد رسید. این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۶۱.۵ درصد بود.

تحقق سود 9385 ریالی «شپدیس»در 3 ماهه آذر

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت پتروشیمی پردیس صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت پتروشیمی پردیس در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۹۳۸۵ ریال شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۹۵ درصدی داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۵۶۳۱میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۵۶۵۹ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۷۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در نهایت مجموع سود خالص شرکت ۵۶۳۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه گذشته ۹۵ درصد جهش را شاهد بوده افزون بر این شرکت ۵۴۱۶ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۸۸ درصدی را نشان می دهد. . گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۵۹.۶درصد رسید. این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۶۱.۵ درصد بود.

شپدیس
انتهای خبر

0
0