خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/25
20:00
شرکت سرمایه گذاری رنا | #ورنا | 📆 1399/08/25 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 12,390 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 8,270 ♦️قیمت بر خالص ارزش دا...

شرکت سرمایه گذاری رنا | #ورنا |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۲,۳۹۰🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۸,۲۷۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۶۶➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0