بتاسهم
1400/03/03
18:51
#غدشت با توجه به اقدامات اجرایی شرکت حفاری شمال علیه این شرکت در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا تهران، شرکت دشت مرغاب اقدام به طرح دعوا در محاکم حقو...

#غدشت با توجه به اقدامات اجرایی شرکت حفاری شمال علیه این شرکت در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا تهران، شرکت دشت مرغاب اقدام به طرح دعوا در محاکم حقوقی به خواسته ابطال سند تعهد رسمی مورد اجرا نمود؛ که موضوع به شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر تهران ارجاع گردید و پس از سیر مراحل قانونی، دادگاه محترم حکم به ابطال سند رسمی تعهد و اجرائیه صادره از اجرای اسناد رسمی نمود. در حکم اصداری بیان داشت اصل دین به مبلغ ۲۷/۶ میلیارد ریال قابل مطالبه بوده و لیکن مبلغ خسارت وجه التزام قابل مطالبه نمی باشد. با تجدید نظر خواهی شرکت حفاری شمال پرونده به شعبه ۵۱ تجدید نظر استان تهران ارجاع گردید و دادگاه محترم حکم به نقض و رد دعوای نخستین صادر نمود و بدهی این شرکت را به مبلغ ۱.۱۱۱/۲ میلیارد ریال (شامل ۲۷/۶ میلیارد ریال اصل بهی و ۱.۰۸۳/۶ میلیارد ریال بابت وجه التزام (محاسبه شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵)) در اجرائیه اعلام نمود. توجه سهامداران محترم را به این نکته جلب می‌نماید که وجه التزام مورد مطالبه قابل اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری از طریق ریاست محترم قوه قضائیه می باشد که این موضوع با قید فوریت توسط شرکت دشت مرغاب از طریق مراجع قانونی پیگیری می گردد و نتیجه متعاقبا در اسرع وقت اطلاع رسانی می گردد.


انتهای خبر

0
0