بتاسهم
1401/02/25
15:01
افزایش سرمایه 100 درصدی #شیران از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #شیران از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.


انتهای خبر

0
0