آواتحلیل
1400/03/02
12:47
#بررسی_گزارش_کدال #تایرا ✅ تایرا در اردیبهشت ماه حدود 358 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود 44 درصد رشد و نسبت به میانگین ...

#بررسی_گزارش_کدال #تایرا✅ تایرا در اردیبهشت ماه حدود ۳۵۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۴۴ درصد رشد و نسبت به میانگین ۹۹ حدود ۱۰ درصد رشد کرده است.✅ تعداد فروش انواع تراکتور ۱۶۱۸ دستگاه در اردیبهشت ماه گزارش شده است که این اعداد برای اردیبهشت سال قبل برابر با ۱۹۲۱ دستگاه بوده است.✅ نرخ فروش تراکتورهای ۳۹۹ دو دیفر، ۳۲ درصد و تراکتورهای ۴۷۵ دو دیفر، ۲۷ درصد نسبت به فروردین ماه رشد کرده است.📉 قیمت سهم حدود ۲۴۰۰ تومان است و بازدهی یک ماهه آن ۱۷- درصد است.انتهای خبر

0
0