کانال کدال
1400/03/03
14:10
📊 نماد: غمینو 📑موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 🏭 شرکت: صنایع غذائی مینو شرق 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریا...

📊 نماد: غمینو📑موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🏭 شرکت : صنایع غذائی مینو شرق
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#غمینو #تصمیمات_مجمع ➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۱:۲۵:۵۸ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال کدال⬇️⬇️


🆔انتهای خبر

0
0