مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه
1402/08/07
19:28
#بررسی_گزارش_کدال #کحافظ ✅شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ در مهر ماه به درآمد فروش 140 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 8.1%- ت...

#بررسی_گزارش_کدال #کحافظ✅شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ در مهر ماه به درآمد فروش ۱۴۰ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۸.۱٪- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر ۳.۷٪ را نشان می دهد✅جمع مبلغ فروش کحافظ در دوره ۷ ماهه به ۹۵۵ میلیارد تومان رسیده است که تغییر۵۷.۴٪ را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد✅کحافظ در این ماه ۳۵۵۸۳۴متر مربع کاشی پرسلانی را به فروش (داخلی) رساند که تغییر ۱۲.۶٪- را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۲.۸٪ تغییر داشته است📈 آخرین قیمت سهم ۶۲۲ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۱۱.۸٪- می باشدava.agah.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0