بتاسهم
1400/03/03
08:50
#رنیک در فروردین و اردیبهشت با درامد 1400 میلیارد ریالی آغاز کرده است 2 ماهه 2805 میلیارد ریال بوده کل سال قبل شرکت 16020 میلیارد ریال است

#رنیک در فروردین و اردیبهشت با درامد ۱۴۰۰ میلیارد ریالی آغاز کرده است ۲ ماهه ۲۸۰۵ میلیارد ریال بوده


کل سال قبل شرکت ۱۶۰۲۰ میلیارد ریال استانتهای خبر

0
0