کدال۳۶۰
1400/03/04
12:19
#نطرین معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت عطرين نخ قم - نماد: نطرين(نعطرين) 1400-03-04 12:19:52...

#نطرین


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت عطرین نخ قم - نماد: نطرین(نعطرین)۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۲:۱۹:۵۲ (۷۵۰۷۶۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0