آواتحلیل
1399/10/07
10:02
#بررسی_گزارش_کدال #شبهرن 📌 شبهرن در آذر ماه رکورد فروش ماهانه خود را به مبلغ ۶۷۳ میلیارد تومان به ثبت رساند. جمع فروش دوره نه ماهه ۳۷۴۰ میلیارد ت...

#بررسی_گزارش_کدال #شبهرن📌 شبهرن در آذر ماه رکورد فروش ماهانه خود را به مبلغ ۶۷۳ میلیارد تومان به ثبت رساند. جمع فروش دوره نه ماهه ۳۷۴۰ میلیارد تومان شد که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۲۸۳۳ میلیارد تومان بود.

انتهای خبر

0
0