توازن معیار
1400/11/03
00:00
تغییر نام صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

سرمایه گذاران محترم


به استحضار می رساند به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ومجوز شماره۱۲۲/۹۶۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ سازمان بورس واوراق بھادار نام صندوق به "گنجینه داریوش" تغییر یافت.انتهای خبر

0
0