گنجینه

صندوق س. گنجینه داریوش-د

1401/05/18 18:21:05
پایانی:10,075
(0.24%)
آخرین:10,075
(0.24%)

تعداد معاملات:1
حجم:14,033
ارزش معاملات:141M
حجم مبنا:1
9,04511,055
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
25,517
10,075
10,085
50,0001
101,000,000
10,072
10,086
50,0001
353,500,000
10,070
10,090
50,0001
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
14,033(100%)
1(100%)
14,033(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 141,382,475 تومانقدرت فروش حقیقی:
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -