گنجینه

صندوق س. گنجینه داریوش-د

1402/09/15 10:20:52
پایانی:10,113
(0.14%)
آخرین:10,113
(0.14%)

تعداد معاملات:9
حجم:87,967
ارزش معاملات:889M
حجم مبنا:1
9,08911,107
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3635,029,850
10,112
10,113
8,059,3449
55,000,000
10,111
10,114
200,0001
88,000,000
10,110
10,115
200,0001
87,817(100%)
7(88%)
حجمحقیقیتعداد
1,313(1%)
2(50%)
150(0%)
1(13%)
حجمحقوقیتعداد
86,654(99%)
2(50%)
سرانه خرید حقیقی: 126,870,474 تومانقدرت خرید حقیقی: 19.11سرانه فروش حقیقی: 6,639,184 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.05
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -