نوآوران امین
1399/08/27
17:06
سیمان قاین(#سقاین) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 70 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه ...

سیمان قاین(#سقاین)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۷۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۶۷,۷۳۱ میلیون ریال به مبلغ ۷۹۵,۵۶۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۹۵ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۹۶۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0