بورس۲۴
1401/02/29
18:24
سهامداران «فسرب» بخوانند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت ملی سرب و روی ایران از عملکرد خود گزارش داد.

سهامداران «فسرب» بخوانند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت ملی سرب و روی ایران در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۰۳ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رکاهش ۲۰ درصدی داشته است. سود ناخالص با کاهش ۳۳ درصدی به ۱۲۶ میلیارد تومان و سود خالص به ۱۱۴ میلیارد تومان رسید.

فسرب
انتهای خبر

0
0