بورس۲۴
1401/04/06
15:42
«توریل» از عملکرد خرداد ماه خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توکاریل در مدت ۳ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۲۹۴ میلیارد تومان بود.

«توریل» از عملکرد خرداد ماه خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توکاریل در مدت ۳ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۲۹۴ میلیارد تومان بود.


توریلتوریل
انتهای خبر

0
0