سهام بنیادی
1399/08/26
11:29
#بترانس #آپدیت ۹۹/۸/۲۶ ✅ برگشت از ۲۲۱۰ با ۱۰ تومن خطا از ۲۲۰۰ پیشبینی شده 👌🏻 🏁 هدف و مقاومت اول ۲۹۶۰ 🏁 اهداف بلند مدتی ۵۳۵۰ و ۹۵۵۰ 🏴‍☠️ حد ضرر ...

#بترانس #آپدیت ۹۹/۸/۲۶✅ برگشت از ۲۲۱۰ با ۱۰ تومن خطا از ۲۲۰۰ پیشبینی شده 👌🏻🏁 هدف و مقاومت اول ۲۹۶۰🏁 اهداف بلند مدتی ۵۳۵۰ و ۹۵۵۰🏴☠️ حد ضرر فعلی ۲۱۰۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0