بورس نیوز
1400/11/01
12:39
درخشش "پارس" در ۹ ماهه

"پارس" گزارش خوبی در ۹ ماهه داشته است و این خبر خوبی برای فارس و غدیر و پارسان است.


شرکت در نه ماهه به سود ۱۵۰۶ تومانی رسیده است و عملکرد خوبی داشته. در سه ماهه پایانی سود آریا نیز اضافه خواهد شد.


روند سود سازی شرکت در فصول قبل را مرور کنیم:


فصل بهار:


سود هر سهم: ۴۵۸ تومان


فصل تابستان:


سود هر سهم: ۳۳۵ تومان


فصل پاییز:


سود هر سهم: ۷۱۲ تومان


انتهای خبر

0
0