خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/02/17
21:20
شرکت توسعه معادن روی ایران | #کروی | 📆 1401/02/17 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 52,796 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 27,000 ♦️قی...

شرکت توسعه معادن روی ایران | #کروی |📆 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۵۲,۷۹۶🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۲۷,۰۰۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۵۱➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0