سهام بنیادی
1399/08/25
18:48
#درخواستی #شپترو ۹۹/۸/۲۵ 📉 حمایت اول ۳۷۱ 🏴‍☠ حد ضرر ۳۵۵ 📉 حمایت بعدی ۲۷۶ 🏁 هدف و مقاومت اول در صورت برگشت، ۴۹۸ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#درخواستی #شپترو ۹۹/۸/۲۵📉 حمایت اول ۳۷۱🏴☠ حد ضرر ۳۵۵📉 حمایت بعدی ۲۷۶🏁 هدف و مقاومت اول در صورت برگشت، ۴۹۸👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0