پارسیس تحلیل
1399/08/27
20:00
#خگستر بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گسترش ‌سرمايه‌گذاري‌ ايران‌ خودرو - خگستر در تاریخ 27 آبان 1399 بر اساس پرتفوی مهر ماه پرتفوی بور...

#خگستربررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گسترش ‌سرمایه‌گذاری ایران خودرو - خگستر در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹


بر اساس پرتفوی مهر ماهپرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۸۳۱۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۳۸۷۴ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ایران خودرو - بانک پارسیان - صنعتی نیرو محرکه (نیروی محرکه موتورسیکلت ایران ) و مهرکام پارس.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۴۶۲۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۲۹۴۱ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #خگستر ۵۸۴۰ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۲ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0