همفکران
1401/02/18
10:54
#مجمع #سخاش 📌 ادامه گزارش همفکران از مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خاش... ✅از نظر مقدار، کل فروش سیمان و کلینگر 24 درصد کاهش داشته است در ح...

#مجمع


#سخاش📌 ادامه گزارش همفکران از مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خاش...✅از نظر مقدار، کل فروش سیمان و کلینگر ۲۴ درصد کاهش داشته است در حالی است ک به دلیل افزایش کیفیت محصولات در آمد شرکت با افزایش ۵۲ درصدی مواجه شده است.✅سود خاص شرکت ۸۰ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته است.✅حاشیه سود خالص ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.✅تشکیل کمیته فروش مشترک با هلدینگ، عرضه هفتگی در بوس کالا و برگزاری جلسات جهت تنظیم مقدار عرضه، افزایش کیفیت، عرضه محصولات


تیپ۲، حذف واسطه گری، ایجاد و امکان خرید سیمان به مصرف کننده نهایی سیاست های و برنامه‌های شرکت در بخش فروش است.✅خرید از بورس انرژی، تغییر در تنظیم مواد خام، خرید ماشین آلات معدنی و بهره بردازر از معادن و ماده اولیه توسط خود شرکت انجام شود، سورت گلوله‌های مصرفی، برنامه‌ریزی و عدم تعمیرات اساسی از مهم‌ترین سیاس های شرکت برای کنترل بهای تمام شده هستند.✅کاهش توقفات اضطراری، افزایش راندمان بهره بداری از آسیاب ها، خرید از طریق بورس، کاهش مصرف نسوز ، شرکت در برنامه‌های پیک بار، تعمیر و بازیابی قطعات مستهلک و استفاده مجدد توسط پرسنل اهم سیاست های شرکت در بخش کنترل هزینه‌هاست.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0