حسین زمانی
1399/08/28
09:11
خمحرکه هفتگی: پس از اصلاح بسیار شدید، مستعد واگرایی مثبت با حجم معاملات بالا . محدوده حمایتی در شکل مشخص شده است.

خمحرکه هفتگی: پس از اصلاح بسیار شدید، مستعد واگرایی مثبت با حجم معاملات بالا .


محدوده حمایتی در شکل مشخص شده است.انتهای خبر

0
0