کدال۳۶۰
1398/12/11
13:17
#سفارود آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده ▪️تاریخ جلسه: 1398/12/22 ساعت 11:00 ▪️نشانی جلسه: دفتر مرکزی شرکت فارسیت دورود واقع در تهرا...

#سفارود


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده


▪️تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰


▪️نشانی جلسه: دفتر مرکزی شرکت فارسیت دورود واقع در تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان صابونچی - پلاک ۲۴ - طبقه دوم واحد ۶۰


۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳:۱۵:۴۷


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_ir


انتهای خبر

0
0