کدال۳۶۰
1400/09/09
12:29
#فروژ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران ▪️ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در دوره 12 ماهه منتهی...

#فروژ


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران
▪️ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۷۹۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱٪ افت داشته است.▪️ «فروژ» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۷۱,۰۵۴ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۰-۰۹-۰۹ ۱۲:۳۱:۵۵ (۸۲۱۷۱۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0