بتاسهم
1400/03/02
16:48
#کلر پارس با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-00A-013 مورخ 1400/01/30 و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفا...

#کلر پارس با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-۰۰A-۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ تمدید گردید


انتهای خبر

0
0