کارگزاری آبان
1399/10/08
12:19
📈#فزرین پس از افزایش سرمایه با رشد بیش از 20 درصدی در قیمت 20000 ریال بازگشایی شد.

📈#فزرین پس از افزایش سرمایه با رشد بیش از ۲۰ درصدی در قیمت ۲۰۰۰۰ ریال بازگشایی شد.


انتهای خبر

0
0