کدال۳۶۰
1401/04/01
14:58
#خزامیا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت زامياد - نماد: خزاميا 1401-04-01 14:59:45 (...

#خزامیا


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت زامیاد - نماد: خزامیا۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۴:۵۹:۴۵ (۹۰۰۵۲۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0