بورس امروز
1399/10/08
16:13
‌‌❇ تحلیل تکنیکال نماد وهور، سهم در پایان روند اصلاحی 🔹پس از رشد قابل توجه قیمت در یک بازه تقریبا دوساله در قالب یک روند صعودی نماد با رسیدن به مح...

❇ تحلیل تکنیکال نماد وهور، سهم در پایان روند اصلاحی🔹پس از رشد قابل توجه قیمت در یک بازه تقریبا دوساله در قالب یک روند صعودی نماد با رسیدن به محدوده مقاومتی راه اصلاح را در پیش گرفت و با یک ساختار اصلاحی متفاوت تمایلی به ریزش عمیق قیمتی از خود نشان نداد و بیشتر به سمت اصلاح زمانی گرایش پیدا کرد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔

انتهای خبر

0
0