خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1402/08/06
21:15
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1401/08/06 ♦️نماد                                           P/NAV 1⃣- ونفت                         ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
♦️نماد P/NAV۱⃣- ونفت ۴۵٪۲⃣- ونفت ۴۹٪۳⃣- پارسان ۶۸٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0