کانال کدال
1400/03/02
10:27
📊 نماد: ولراز 📑موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 🏭 شرکت: لیزینگ رازی 📋 مشاهده...

📊 نماد: ولراز📑موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🏭 شرکت : لیزینگ رازی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#ولراز #تصمیمات_مجمع ➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۰:۱۳:۴۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال کدال⬇️⬇️


🆔انتهای خبر

0
0