کدال۳۶۰
1400/03/02
15:05
#ساینا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت صنایع بهداشتی ساینا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 205,320 میلیون...

#ساینا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت صنایع بهداشتی ساینا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۲۰۵,۳۲۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۴٪ افزایش داشته است.▪️«ساینا» با سرمایه ثبت شده ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۳۵۷,۴۰۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۵:۰۵:۱۶ (۷۴۹۵۱۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0