خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/26
22:30
قیمت بر خالص ارزش دارایی ها | P/NAV | 📆 1399/08/26 ♦️نماد P/NAV 1⃣- ثمسکن ...

قیمت بر خالص ارزش دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۶♦️ نماد P/NAV۱⃣- ثمسکن ۵۰٪۲⃣- وپترو ۵۱٪۳⃣- پارسان ۶۲٪۴⃣- تاپیکو ۶۲٪۵⃣- شوینده ۶۸٪۶⃣- فارس ۷۷٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0