کانال کدال
1400/03/20
15:48
📊 نماد: شلعاب 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) 🏭 شرکت: لعابيران ✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه...

📊 نماد : شلعاب📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)🏭 شرکت : لعابیران✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۵۱٪)


از مبلغ ۴۲۳,۳۰۷ میلیون ریال به مبلغ ۶۳۹,۱۰۵ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۴۴٪)


از مبلغ ۲,۸۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۱۳۶ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔽(-۶۱٪)


تحقق سود ۷ ریالی به ازاء هر سهم در ۱۲ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(۲۳+٪)💠 جمع بدهی ها: 🔽(-۱۳٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۱۹۵٪)


علت افزایش: سود انباشته🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۸۹۳٪)


علت رشد : جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تامین مالی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #شلعاب #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_شده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۵:۱۵:۳۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0