نوآوران امین
1401/02/28
16:48
آتیه داده پرداز(#اپرداز) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 57 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با...

آتیه داده پرداز(#اپرداز)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۵۹۴,۳۵۹ میلیون ریال به مبلغ ۴,۰۷۲,۱۷۲ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۷۷ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۳۷۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0