کدال۳۶۰
1401/03/05
10:04
#وخاور #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ بانک خاورمیانه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از محل تسهیلات اعطایی،سپرده گذ...

#وخاور


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪ بانک خاورمیانه طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل تسهیلات اعطایی،سپرده گذاری،اوراق،سرمایه گذاری و کارمزدهای دریافتی مبلغ ۵,۷۸۰,۴۱۱ میلیون ریال درآمد محقق نموده و از محل هزینه مالی، سود سپرده‌هاو کارمزدها مبلغ ۳,۵۶۸,۳۲۷ میلیون ریال هزینه شناسایی کرده است.


بانک در این ماه تراز مثبت ٪۶۲ را ثبت نموده است▪ وخاور با سرمایه ثبت شده ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۱,۴۷۷,۲۸۲ میلیون ریال درآمد داشته است و مبلغ ۷,۱۰۱,۳۷۰ میلیون ریال هزینه شناسایی کرده است.


بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۶۲ را ثبت نموده است
۱۴۰۱-۰۳-۰۵ ۱۰:۰۵:۰۹ (۸۸۷۴۳۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0