کانال کدال
1400/03/19
21:22
📊 نماد : سامان 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (افشاي معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا ساير اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال...

📊 نماد : سامان📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی۱۴۰۰/۱۲/۲۹🏭 شرکت: بانک سامان✍🏻 موضوع افشاء: افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب📋 شرح موضوع: به¬استحضار می¬رساند، بانک سامان بر اساس مصوبه جلسه ۹۲تاریخ۲۶/۱۲/۱۳۹۹هیات مدیره، گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به شماره ۱/۴۵۳/۹۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ و قرارداد شماره۲۱۱-۴۴۰-۹۹تاریخ۲۸/۱۲/۱۳۹۹اقدام به¬فروش شش دانگ عرصه و اعیانی ۱۲ واحد آپارتمان با کاربری اداری درساختمان دولت واقع در تهران، خیابان دولت به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (از شرکت¬های وابسته به گروه مالی سامان)، با موعد تحویل مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰نموده است، کل ثمن مورد معامله در خصوص شش دانگ تمامی عرصه، اعیانی و مستحدثات با کاربری اداری ملک موضوع معامله جمعا به مبلغ دو هزار و یکصدو پنجاه و شش میلیارد ریال می¬باشد(با لحاظ ۵/۳ ٪ تخفیف نسبت به قیمت کارشناس رسمی دادگستری) که ۳۰درصد از ثمن معامله نقداهم¬زمان با امضای مبایعه¬نامه و ۷۰درصد باقی¬مانده طی چهار فقره چک در فواصل سه ماهه تا پایان سال ۱۴۰۰ در وجه بانک سامان پرداخت خواهد شد، مزید استحضار است، چنانچه خریدار از ایفاء هر یک از تعهدات خود تخلف نماید، فروشنده نسبت به فسخ یا عدم فسخ قرارداد اتخاذ تصمیم می¬نماید و در صورت عدم فسخ قرارداد، خریدار مکلف به پرداخت وجه التزام به فروشنده به¬میزان روزانه ۳ریال به ازای هر هزار ریال خواهد بود، همچنین در صورت فسخ قرارداد خریدار مکلف به رفع تصرف و استرداد ملک مذکور به بانک می¬باشد، همچنین لازم به¬ذکر است این ملک در آبان ماه سال ۱۳۹۹ مزایده عمومی گردید که خریداری نداشت و از محل واگذاری ملک فوق، مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت میلیارد ریالسود فروش ملک در سال مالی ۱۳۹۹ بانک شناساییشده است.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #سامان #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۷:۵۷:۰۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0