بورس۲۴
1403/01/08
16:57
«کحافظ» سال مالی را چگونه سپری کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در مدت ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶۵۵ تومان درآمد فروش شناسایی کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در مدت ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶۵۵ تومان درآمد فروش شناسایی کرد. در اسفند ماه نیز فروش ۱۳۳ میلیارد تومانی را به ثبت رساند.یب
انتهای خبر

0
0