بورس۲۴
1402/08/29
09:00
تدارک مزایده در «تاپکیش»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش کارگاهی واقع در شهرک صنعتی پرند با عرصه زمین به مساحت ۲۴۵۲/۵ متر مربع و عیان به مساحت ۱۰۹۲ متر مربع را به فروش می رساند.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش کارگاهی واقع در شهرک صنعتی پرند با عرصه زمین به مساحت ۲۴۵۲/۵ متر مربع و عیان به مساحت ۱۰۹۲ متر مربع را به فروش می رساند.

یبیب
انتهای خبر

0
0