بورس۲۴
1402/05/04
10:47
«اعتلا» در تیر ماه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در تیر ماه حدود ۴ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۱۲۹۰ میلیارد تومان رسید.

«اعتلا» در تیر ماه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در تیر ماه حدود ۴ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۱۲۹۰ میلیارد تومان رسید.سی
انتهای خبر

0
0