کدال۳۶۰
1400/03/04
13:30
#ومعلم صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت بیمه معلم ▪️ شرکت بیمه معلم در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 ض...

#ومعلم


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت بیمه معلم▪️ شرکت بیمه معلم در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۱۸۰٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۷۲۸ ریال سود محقق کرده است.▪️ «ومعلم» با سرمایه ثبت شده ۴,۱۹۴,۷۲۲ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۳,۰۵۱,۸۲۹ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵۵٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۳:۳۰:۵۲ (۷۵۰۷۷۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0