آواتحلیل
1400/03/04
12:18
#بررسی_گزارش_کدال #کفپارس ✅ شرکت فرآورده های نسوز پارس سال مالی منتهی به 30 آذر دارد. این شرکت در اردیبهشت به درآمد فروش قابل توجه بیش از 24 میلیا...

#بررسی_گزارش_کدال #کفپارس✅ شرکت فرآورده های نسوز پارس سال مالی منتهی به ۳۰ آذر دارد. این شرکت در اردیبهشت به درآمد فروش قابل توجه بیش از ۲۴ میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به ماه گذشته ۱۵۰٪ و نسبت به میانگین ۴ ماهه ابتدایی سال مال جاری ۶۷ درصد رشد داشت. بدین ترتیب جمع مبلغ فروش شرکت تا انتهای اردیبهشت به بیش از ۸۲ میلیارد تومان رسید.✅ کفپارس در اردیبهشت ۸۷۴ تن انواع محصولات خود را فروخت که نسبت به فروردین ۹۳٪ و نسبت به میانگین ۴ ماهه ۱۰٪ افزایش نشان می دهد.✅ نرخ فروش آجر منیزیت اسپینل شرکت در اردیبهشت رشد چشمگیر ۵۶ درصدی نسبت به فروردین داشت و به حدود ۳۰ میلیون تومان به ازای هر تن رسید.📉 آخرین قیمت سهم حدودا ۳۰۳ تومان است و بازدهی یک ماه اخیر آن -۳۲ درصد می باشد.انتهای خبر

0
0