نوآوران امین
1399/08/27
14:52
مجتمع صنایع لاستیک یزد(#پیزد) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 63 درصدی درآمدها...

مجتمع صنایع لاستیک یزد(#پیزد)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۶۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۹۵۷,۶۰۷ میلیون ریال به مبلغ ۴,۸۲۵,۱۱۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۹۴ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۱۱۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0