بتاسهم
1399/08/26
20:45
شرکت توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد از زیر مجموعه های #وپاسار در 6 ماهه به سود خالص 742 میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه این عدد 383 میلیارد ...

شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد از زیر مجموعه های #وپاسار در ۶ ماهه به سود خالص ۷۴۲ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه این عدد ۳۸۳ میلیارد ریال است


انتهای خبر

0
0