بورس۲۴
1402/09/07
17:41
«بپردیس» برنده مزایده شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بیمه پردیس اعلام نمود مزایده ملک اداری و تجاری خیابان ولیعصر به کد ۴۰۲۱۰۸۰ متعلق به موسسه اعتباری ملل در تاریخ ۱ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار و شرکت بیمه پردیس به عنوان نفر اول مزایده انتخاب شد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بیمه پردیس اعلام نمود مزایده ملک اداری و تجاری خیابان ولیعصر به کد ۴۰۲۱۰۸۰ متعلق به موسسه اعتباری ملل در تاریخ ۱ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار و شرکت بیمه پردیس به عنوان نفر اول مزایده انتخاب شد.


بپردیس
انتهای خبر

0
0