کانال افزایش سرمایه
1400/03/04
10:26
متاسفانه دیروز وبملت با قیمت بالا نسبت به افت همگروهی هایش باز کردند اگر پایین تر باز می شد قفل صف خرید می شد و کمک به بازار می کرد الان سقف وبملت...

متاسفانه دیروز وبملت با قیمت بالا نسبت به افت همگروهی هایش باز کردند


اگر پایین تر باز می شد قفل صف خرید می شد و کمک به بازار می کرد


الان سقف وبملت تقریبا نزدیک به روزی هست که بسته شدانتهای خبر

0
0