بورس۲۴
1402/09/05
09:03
"فماک" آبان ماه را چگونه سپری کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۸ ماهه منتهی به آبان سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۸ ماهه منتهی به آبان سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.


فماک در آبان ماه ۲۷ میلیارد تومان فروش داشت. گفتنی است فروش این شرکت در ۸ ماهه نسبت به سال گذشته ۱۲۴ درصد رشد داشت.

فماک
انتهای خبر

0
0