بورس۲۴
1402/08/09
08:38
افزایش نرخ محصولات در داروسازی تولید دارو

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت داروسازی تولید دارو از اعلام داشت نرخ فروش تعدادی از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت داروسازی تولید دارو از اعلام داشت نرخ فروش تعدادی از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.

دت
انتهای خبر

0
0